Autoalarmy


Novinky - jednocestný autoalarm Mistral MAX2

Na základe veľkej obľúbenosti jednocestného alarmu Mistral MAX, bol vyvinutý jeho nástupca - Mistral MAX2. Pri vývoji tohto alarmu boli zapracované aj požiadavky priamo od montážnych technikov, alebo používateľov. Nový Max2 spája dobré vlastnosti pôvodného modelu MAX, klasického alarmu Radix, ako aj vylepšenej verzie Radix G.

Alarm je koncipovaný ako modulárny, s výhodou len jednej hlavnej kabeláže. Je dodávaný s dvoma rôznymi modernými diaľkovými ovládačmi – typ R1 je známy z alarmu MAX R1 a typ 3T je trojtlačidlový ovládač v dizajne Radix. Oba ovládače majú LED diódu s modrým svetlom, signalizujúcu stlačenie tlačidla. Stredné tlačidlo je určené pre otváranie kufra, preto sa zmenil piktogram z mute na kufor (oproti pôvodnému ovládaču R1).

Mistral_MAX_2_DO_w.jpg 

Základné vlastnosti tohto alarmu:

 • vstup pre otrasový senzor (1 zónový) – senzor je v balení
 • vstup pre prídavný senzor (1 zónový) - senzor nie je v balení, možnosť dokúpiť
 • vstup pre snímanie zapaľovania
 • výstup pre blokovanie – pre ovládanie blokovacieho relé
 • výstup pre kufor – poskytuje +12V
 • reléové výstupy pre centrálne zamykanie
 • vstup pre snímanie dverí – s reakciou na +12V alebo ukostrenie
 • vstup pre snímanie kufra – s reakciou na ukostrenie
 • dva prídavné výstupy AUX1 a AUX2
 • vstup pre snímanie blikania smeroviek
 • výstup pre sirénu
 • výstup pre svetlá (spoločný COM svetlá a NO pre svetlá! Pre pripojenie na obe strany smeroviek je potrebné rozdvojiť vodiče diódou!)


Pridané funkcie – rozšírenia:

 • výstup na PAGER – pri poplachu ukostruje, môže sa použiť pre signalizáciu poplachu cez iné zariadenie
 • poplachová slučka – po jej prerušení sa vyvolá poplach, využíva sa v prípade ochrany ďalších zariadení napr. obytný príves a podobne.
 • nezávislé výstupy AUX1 a AUX2 – teraz je možné zvoliť si ich aktiváciu cez ovládač, alebo automaticky pri zapnutí zapaľovania, vypnutí zapaľovania alebo aktivácie alarmu. Doba aktivácie je taktiež voliteľná. Výstupy ukostrujú. Servisné tlačidlo a indikačná LED sú na jednom spoločnom konektore.
 • Možnosť zníženej intenzity zvuku sirény – pri aktivácii/deaktivácii alarmu siréna pípne tichšie. Pri poplachu je obnovená plná intenzita zvuku sirény.
 • Možnosť vypnutia potvrdzovania svetlami pri zamykaní/odomykaní vozidla – pri nových vozidlách Peugeot totiž nie je potrebná táto funkcia – auto bliká pri zamknutí / odomknutí automaticky.

Ovládač R1 má 5 tlačidiel – tlačidlá na boku ovládajú samostatné funkcie, ovládač 3T rieši tieto isté funkcie dvojitým stlačením tlačidla. Ovládače sú teda navzájom kompatibilné – funkcie prítomné na jednom type ovládača je možné vyvolať aj na druhom type ovládača.

Napájanie pre otrasový senzor je prítomné vždy, napájanie pre prídavný senzor sa počas deaktiávcie alarmu vypína.

Rozmery riadiacej jednotky sú 85x70x30 mm. Odber alarmu: aktivovaný 16mA, deaktivovaný 11mA. Dosah ovládačov do 80 metrov.

Diskusia

Diskusné príspevky
Vhodnosť alarmuPEGAS17.06.2013 o 14:58
  RE:FluenceAutoalarmy.sk17.06.2013 o 16:41