Autoalarmy


Značenie skiel a karosérie

Značenie skiel a karosérie je pasívnym prvkom ochrany automobilu proti krádeži. Jedná sa o preventívny, veľmi jednoduchý, ale účinný prostriedok  ako odradiť zlodeja od úmyslu ukradnúť vozidlo.

carcode_top_auto.jpg

Základným princípom značenia skiel a karosérie je pre páchateľa značne skomplikovať zlegalizovanie kradnutého vozidla na jeho ďalší predaj. U vozidla, ktoré má neodstrániteľne označené všetky sklá, prípadne aj všetky dôležité diely karosérie (napr. dvere, kapoty, blatníky) by bolo veľmi nákladné vymeniť tieto diely za nové, neoznačené. Navyše okná každého automobilu sú od výroby značené homologizačnou značkou obsahujúcou aj rok výroby. Pokiaľ by zlodej chcel vymeniť všetky sklá, znamená to, že by musel zháňať kompletnú sadu skiel, navyše s rovnakým rokom výroby ako je rok výroby auta. S týmito komplikáciami výrazne klesne zisk z predaja kradnutého auta, čo páchateľa odradí od samotnej krádeže.

Použitie skiel s iným rokom výroby môže znamenať, že auto bolo kradnuté, alebo silne havarované (neplatí pre čelné sklo, ktoré býva často obeťou zimného posypu ciest). Takéto pozmeňovanie súčastí vozidla ľahko odhalí ktorýkoľvek automechanik, policajt, ale aj znalý motorista.

Nezmazateľné označenia uľahčujú identifikáciu vozidiel aj v rozobratom stave a sťažujú tým rozpredanie vozidla na náhradné diely.

Viacero spoločností v Európe už od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia vyvíjalo systém značenia skiel. Najprv sa značenie prevádzalo iba v zmluvných montážnych dielňach pomocou pieskovania skla. Pomocou pieskovacej pištole sa mechanicky vybrúsil kód na vonkajšiu stranu skla. Spoločnosti dodávajúce sady značenia skiel vytvárali databázy označených vozidiel, ktoré sú prístupné Polícii. Na sklá automobilu sa spočiatku vyznačoval jedinečný kód, ktorý bol pridelený iba konkrétnej sade.  Neskôr sa na označovanie začal používať jedinečný 17 miestny kód vozidla VIN (Vehicle identification number). Tento kód je jedinečný pre každé vyrobené vozidlo, obsahuje základné informácie o vozidle a je používaný v celosvetovom meradle. Postupne sa z pieskovacej metódy prešlo na metódu chemického leptania skla. Táto metóda umožňuje držiteľovi vozidla previesť značenie  svojpomocne.

Spôsob značenia je jednoduchý a rýchly: po očistení a odmastení skla sa nalepí na určené miesto označovacia šablóna. Na šablónu sa na miesta, kde sú vyrezané znaky VIN čísla nanesie leptacia pasta. Po pár minútach pôsobenia sa pasta umyje vodou a šablóna sa odstráni. Na označenie skiel upozorňuje výstražná nálepka.

Carcode_montaz.jpg 

Na dnešnom trhu sú dostupné rôzne typy leptacích sád. Líšia sa registračnými databázami a doplnkovými službami, ktoré k samotnému označeniu poskytujú.

VIN MARK je najjednoduchšou leptacou sadou na značenie skiel. Táto sada neumožňuje registráciu v žiadnom registri, ani neponúka žiadne podporné služby v prípade krádeže vozidla. Značenie skiel je ale plnohodnotné, prevádza sa svojpomocne leptaním a zákazník dostáva k sade výstražné nálepky na bočné sklá. Je to najlacnejšia alternatíva označenia skiel vozidla.

Leptacia sada SOZ OCIS okrem označenia skiel poskytuje registráciu do medzinárodnej databázy OCIS. Databáza je prístupná Polícii a niektorým privátnym organizáciám  a umožňuje identifikáciu vozidla. V cene sady je samotná registrácia a Služba FLEX na 1 rok. Táto služba umožňuje využitie pracoviska HelpDesk OCIS v prípade odcudzenia vozidla. HelpDesk OCIS prijíma 24 hodín denne informácie o odcudzení vozidla a zavádza ich do medzinárodného informačného Systému OCIS. Služba FLEX poskytuje jej užívateľovi bezplatný dovoz vozidla nájdeného v zahraničí. Ďalším novým produktom spoločnosti je Autodot OCIS – značenie karosérie pomocou samolepiacich kovových holografických etikiet a aerosólového laku s označenými mikrobodkami.

SOZ_OCIS_etiketa_mal__.jpg 

Spoločnosť CarCode poskytuje najkomplexnejší systém značenia skiel a karosérie. Ponúka samostatné sady pre značenie zvlášť skiel, zvlášť karosérie, alebo kompletnú sadu. Značenia si samozrejme môže držiteľ vozidla vykonať svojpomocne. Značenie skiel aj karosérie sa vykonáva pomocou chemických leptacích pást. Vyleptané VIN kódy na sklách vozidla sú viditeľné zvonku a na predných bočných oknách na ne upozorňujú výstražné nálepky. VIN kódy na karosérii sú leptané inou látkou a sú viditeľné iba pod UV svetlom, nenarušujú tak vzhľad označených dielov karosérie. CarCode poskytuje bezplatnú registráciu do databázy CarCode, prístupnej Polícii SR. Okrem toho aj registráciu do medzinárodnej databázy European VIN Register, ktorá v prípade nájdenia vozidla v zahraničí uľahčuje jeho identifikáciu.

Carcode_skl__10.jpg

Leptacie sady CarCode umožňujú majiteľovi vozidla zapojiť sa aj do projektu STOP24. Projekt je realizovaný zmluvnou spoluprácou s Políciou SR. Projekt má za úlohu preventívne predchádzať krádežiam áut, alebo vykradnutiam interiéru áut v nočných hodinách.  Spočíva v pozornosti polície pri kontrolách vozidiel označených nálepkou STOP24. Polícia medzi polnocou (00:00hod) a 05:00 hod. ráno vo zvýšenej miere zastavuje, alebo preventívne kontroluje označené vozidlá a ich identitu. Ak sa auto bežne nevyužíva  v nočných hodinách, pre majiteľa je výhodné využiť účasť v tomto projekte. Ak je potrebné označené auto použiť aj v noci, prípadnej policajnej kontrole sa vodič preukáže identifikačnou kartou chránenou hologramom, ktorá je súčasťou sady.

 Carcode_stop_24_n__lepka_mal__.jpg

O úspešnosti metódy značenia skiel a karosérie vozidla VIN kódom svedčia desaťtisíce označených áut len na Slovensku (iba CarCode uvádza vyše 70000 vozidiel) a ešte omnoho väčší počet označených vozidiel v Európe. Aj spolupráca s Políciou a niektorými poisťovňami dokazuje spoľahlivosť a efektivitu tejto metódy. Napríklad spoločnosť Cebia uvádza, že podľa ich 10 ročnej štatistiky v ČR sa zníži pravdepodobnosť odcudzenia označeného vozidla až o 96%!

Značenie skiel a karosérie je teda pomerne lacným ale určite spoľahlivým spôsobom ako nepriamo zabrániť krádeži vozidla. Tento spôsob môže byť výborným doplnkom k aktívnemu zabezpečeniu vozidla - či už mechanickému, alebo elektronickému a určite vám ho odporúčame.

Diskusia

Diskusné príspevky
kontrolaPeter02.11.2011 o 23:06
  bohužialMišo25.06.2012 o 11:36
  RE:bohužiaľautoalarmy.sk25.06.2012 o 15:42
  re:kontrolaocko04.03.2014 o 22:54
VIN MARKjany01.02.2013 o 12:22
  RE:VIN MARKautoalarmy.sk01.02.2013 o 16:37
zivotnostsisi26.05.2013 o 12:34
  RE:životnosťAutoalarmy.sk27.05.2013 o 11:02
  a čo námraza?Vilo02.05.2015 o 16:16
  NámrazaAutoalarmy.sk05.05.2015 o 13:50
značenie skiel a karoseriePietro26.07.2013 o 18:38
  re:autoalarmy.sk29.07.2013 o 09:24
Stop Car Code 24Kamil03.08.2013 o 16:30
  STOP 24Autoalarmy.sk06.08.2013 o 09:53