Autoalarmy


"Finančná kríza" vs krádeže aut

Na každom kroku sa teraz stretávame s Finančnou krízou, ktorá viac či menej zasiahla každého z nás. Keď už ničím iným, tak minimálne tak, že si na túto tému vypočujeme nejakú diskusiu aspoň raz denne, či už z televízie alebo rádia.

Vďaka finančnej kríze automobilky znižujú výrobu, celkovo sa znižuje dopyt po nových vozidlách, kúpyschopnosť obyvateľstva má poklesnúť. 

Myslíte si, že to ovplyvní kradnuteľnosť vozidiel? Budú aj staršie autá atraktívnejšie pre dlhoprstých?

Diskusia

Diskusné príspevky
Myslimmarynko01.01.2009 o 01:33
  žiadna zmenaxxx11.04.2010 o 01:02