Autoalarmy


Ako nakupovať - Obchodné podmienky

Ako nakupovať v E-obchode


!!! POZOR !!!

Pre správnu činnosť a pohodlné nakupovanie v E-obchode je potrebné zapnúť vo Vašom prehliadači podporu JavaScriptu.

Výber tovaru

Zo zoznamu na ľavej strane stránky si vyberte zariadenie, o ktoré máte záujem. Do rámčeka za nápisom "Počet" zadajte počet kusov koľko chcete z danej tovarovej položky kúpiť a kliknite na symbol nákupného vozíka. V ľavom stĺpci sa vytvorí nová sekcia "Stav košíka". Ak chcete kúpiť viacero položiek, postup opakujte. Ak si chcete priebežne overiť obsah Vašej objednávky, kliknite na "Zobraziť košík". Tu môžete priamo meniť počet objednaných kusov. Zadaním počtu nula sa daná položka vyradí z objednávky. Po zmene v objednávke kliknite na "Aktualizovať košík".

 • Ak chcete celú objednávku zrušiť, kliknite na "Vynulovať objednávku".
 • Ak ste s výberom tovaru skončili, kliknite na "Zaslať objednávku".

Objednávka

Skontrolujte si obsah svojej objednávky. Vyplňte (aspoň povinné) údaje v objednávke. Kliknite na "Zaslať objednávku".

Potvrdenie objednávky

V priebehu krátkeho času po odoslaní objednávky budete kontaktovaný našim pracovníkom, ktorý preverí platnosť Vašej objednávky, informuje Vás o dodacom termíne, prípadne prekonzultuje s Vami potrebné detaily. Objednávka je platná až po emailovom alebo telefonickom potvrdení a zároveň sa stáva záväznou.

Dodacie a platobné podmienky

 Dodanie tovaru
 Platba za tovar
 • kuriérom (UPS) - 3,6 €
 • dobierka kuriérom (+2,4 €)
 • prevodným príkazom - platba pred odoslaním tovaru  

Objednávky zadané do 14:00 daného dňa sú dodané na ďalší deň (pokiaľ je tovar skladom). Objednávky zadané po 14:00 daného dňa sú dodané do 48 hodín (pokiaľ je tovar skladom). Pri objednávke tovaru, ktorý nie je skladom, budete o dodacej dobe informovaný.

Záručné podmienky, reklamácie

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Prípadná záručná reklamácia sa vždy uplatňuje prostredníctvom autorizovaného montážneho strediska, ktoré zariadenie namontovalo. V prípade že výrobok si odbornú montáž nevyžadoval, reklamáciu si zákazník uplatňuje priamo u predajcu.

Zákazník má právo vrátiť nepoškodený a nepoužívaný tovar v originálnom balení do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu. Ak sa rozhodnete tovar vrátiť je potrebné o tom predajcu vopred informovať, ideálne mailom na info@autoalarmy.sk . Zo zákona Vám k vráteniu tovaru vyplýva povinnosť do 7 dní predajcu informovať, nie zabezpečiť doručenie tovaru k predajcovi v rámci tejto doby. K zásielke pripojte informáciu, že tovar vraciate, aby sa odlíšila od reklamácií a zároveň údaje akým spôsobom si želáte vrátiť finančné prostriedky. Tovar zasielajte poštou alebo kuriérskou službou NIE však na dobierku. Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté. Po prijatí a prekontrolovaní kompletnosti tovaru Vás budeme informovať o priebehu vybavenia a o spôsobe vrátenia peňazí za zásielku.

V prípade zaslania tovaru na reklamáciu priamo k predajcovi, bude zákazník najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia zásielky, oboznámený o stave tovaru a o spôsobe vybavenia reklamácie - záručná, pozáručná. Tovar prosím posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho poškodenie alebo prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene bez dobierky - dobierkové balíky nepreberáme).

 • V prípade posúdenia, že sa jedná o záručnú opravu bude tovar do 30 dní opravený a zaslaný zákazníkovi
 • V prípade nezáručnej opravy je zákazník upovedomený o stave tovaru, príčinách nefunkčnosti a predbežnej cene opravy. Následný postup vybavenia záleží na výbere zákazníka. Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku a/alebo prepravu, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

Zodpovednosť za vady a záruka

 • Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
 • Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 • Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu troch mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.
 •  V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy
 • Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Montáž zariadenia

Ak si zariadnenie vyžaduje odbornú montáž v autorizovanom stredisku, zákazník dostane na vyžiadanie spolu s tovarom aj adresu montážneho strediska (prípadne viacerých) v najbližšom okolí, kde si môže zariadenie nechať namontovať.

Zľavy

Na tovar poskytujeme individuálne zľavy pre veľkoodberateľov a stálych zákazníkov. Každá zľava sa posudzuje a udeľuje samostatne.

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
827 99 Bratislava
 
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj :
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 046/5422 771 
fax č.: 046/5420 685